Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
21/08/2019
     
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
19h18h17h16h15h14h13h12h11h10h9h8h7h6h
1TEST(id=M39543416)0